Thứ sáu - 08/05/2020 14:33

CHÍNH SÁCH GIA HẠN KHÓA HỌC

Chính sách gia hạn khóa học tại website sakae-online.com

- Bước 1: Thông báo và tin nhắn gửi inbox qua facebook : Nhat ngu Sakae  hoặc fanpage trungtamnhatngusake hoặc zalo Nhật ngữ Sakae
- Bước 2: Học viên sẽ lựa chọn các gói gia hạn bên dưới hoặc có thể gửi yêu cầu gia hạn ở mục khóa học của tôi
- Bước 3: Sau khi thanh toán gói ra hạn đã lựa chọn Sakae sẽ kích hoạt gói gia hạn đó cho học viên.
 

Điều kiện bắt buộc để gia hạn khóa học:

- Các gói gia hạn phải là các khóa học mà đã được mua trước đó.
- Thông báo gia hạn cho Sakae trước ít nhất 1 ngày, trước khi khóa học hết hạn.
- Thanh toán học phí gia hạn
 

Các gói gia hạn hiện tại: 

- Các khóa N3 – N2: 200.000đ/1 tháng                              
- Khóa tiếng Nhật trong công việc: 100.000đ/tháng
- Khóa cách chia các thể động từ: 100.000đ/tháng
 

Hotline tư vấn (24/7)

028.3720.1830